Alternativní zdroje energie

Téměř veškerá energie, kterou na Zemi máme, pochází ze Slunce...

Na území ČR dopadne za rok asi milionkrát více energie, než je roční spotřeba elektřiny.

Nejefektivnější způsob přeměny slunečního záření na využitelnou energii je přeměna na teplo. Přeměna slunečního záření na elektrickou energii je dražší, méně efektivní ale má mnohokrát větší možnosti využití.

Možnosti využití tepla jsou omezené právě v době největšího slunečního svitu, tzn. v létě. Elektrickou energii však potřebujeme neustále. Elektřinu můžeme získávat ze slunečního záření pomocí fotovoltaických panelů.

Energie z vody, větru a biomasy ...

... je další z možností výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů. T těchto zdrojů můžeme získávat elektrickou energii nepřímo pomocí větrných a vodních elektráren, nebo tepelných elektráren spalujících biomasu či bioplyn.

Takto vyrobenou elektrickou energii můžeme použít pro pokrytí vlastní spotřeby - tzv. ostrovní systém, nebo ji můžeme "akumulovat" tím, že ji dodáme do rozvodné sítě v okamžiku, kdy jí máme dostatek a když naše zařízení energii neprodukuje (v noci), zase ji ze sítě odebíráme.

Zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů jsou v současné době drahá. Tato skutečnost je však kompenzována možností získat na pořízení těchto zařízení dotaci a vyšší výkupní cenou takto vyrobené energie.


Alternativní zdroje energie jsou v dnešní době neustálého zdražování ve stále větší oblibě.
19.05.2009 | přečíst článek

Téměř veškerá energie, kterou na Zemi máme, pochází ze Slunce. Na území ČR dopadne za rok asi milionkrát více energie, než je roční spotřeba elektřiny. Sluneční záření lze nejefektivněji přeměňovat na teplo, přeměna na elektřinu je dražší. Přímo ji lze získávat pomocí fotovoltaických panelů, nepřímo pomocí větrných a vodních elektráren, nebo tepelných elektráren spalujících biomasu či bioplyn. Existují i zařízení, kde je teplo spalovacího procesu nahrazeno teplem ze speciálních slunečních kolektorů.
21.04.2009 | přečíst článek

starší články
webmaster CORA 2009, www.cora.cz