Měnič napětí ECO BOOST MPPT-3000 PRO pro fotovoltaický ohřev vody

Vyprodáno

Měnič napětí ECO BOOST MPPT-3000 PRO pro fotovoltaický ohřev vody

Střídač ECO Solar Boost MPPT-3000 PRO umožňuje přímé použití systémů fotovoltaických panelů k napájení odporových topných zařízení, jako jsou elektrokotle, topidla, topné rohože atd.

Systém je jednoduchý, vyžaduje pouze připojení odpovídajícího počtu (od 4 do 9 kusů) typických fotovoltaických panelů s provozním napětím cca 35V nebo odpovídající počet dalších a energetický přijímač, např. elektrokotel, podlahové vytápění atd.

Konvertor ECO Solar Boost MPPT-3000 PRO je vybaven LCD displejem, který uživatele informuje o parametrech FV instalace, jako jsou:

- napětí systému FV pole

- elektřiny vyráběné FV panely

- výstupní výkon

- celková energie vyrobená v aktuální den

- celkovou energii vyrobenou v předchozí den

- celková vyrobená energie (měřeno od prvního zapnutí)

Displej navíc zobrazuje aktuální události a zjištěné nesrovnalosti ve formě textových zpráv.

[LCD displej]

Stejnosměrný proud vznikající v panelech, který nelze napájet přímo topným zařízením, se v měniči přeměňuje na střídavý proud, který lze využít k napájení topných zařízení.

Maximální výkon systému je 3,5 kW, měnič má prioritní výstup číslo "1" a závislý výstup číslo "2".

Schéma instalace

[Nejjednodušší instalace vytápění]

To vám umožní připojit dvě topná zařízení, například dva kotle, z nichž jeden bude topit jako první a druhý, když termostat prvního přestane přijímat energii z měniče.

Díky implementované funkci MPPT se měnič automaticky přizpůsobí výkonu ohřívače a nastaví jeho pracovní bod tak, aby energie přijímaná ze systému fotovoltaických panelů byla maximální.

POZOR! Topná zařízení s elektronickými regulátory lze napájet pouze z výstupu číslo 1.

Tabulka ukazuje, jak vybrat optimální ohřívač v závislosti na výkonu a napětí FV systému. Výběr optimálního ohřívače zaručuje nejvyšší účinnost FV systému pro ohřev vody.

Jak vidíte, skutečný výkon 230V topidel silně závisí na napětí FV systému, zelená jsou optimální topidla, oranžová příliš slabá, červená příliš silná.

Vstupní napětí [VDC]: 120 až 350 (VDC)

Výstupní napětí [VAC]: 120 až 350 (VAC)

Maximální výkon: 3,5 kW

Funkce MPPT: ANO

Zapojení FV panelů: Sériově nebo sériově paralelně

Průběh napětí na výstupu:Modifikovaný sinus

VAC výstup č. 1: Priorita

VAC výstup č. 2: Závislý na výstupu 1, zapíná po odpojení zátěže 1

Ochrana proti podpětí / přepětí: ANO

Tepelná ochrana: ANO

Ochrana proti přetížení: ANO

Pracovní teplota: -25 °C ~ + 55 °C

Účinnost: > 96 %

Chlazení: Aktivní

Napájecí konektor pro FV: Konektor MC4

Výstupní zásuvka 230V: 2 x E (s kolíkem)

Pouzdro: hliník

Stupeň krytí : IP21

Rozměry dxšxv [mm]: 320x272x96

Hmotnost [kg]: 4,1 kg

Maximální výkon systému je 3kW, střídač má prioritní výstup "1", který má vždy napětí, a závislý výstup "2", který se zapne, když není spotřebována žádná energie na výstupu "1"

a vypne se když je energie odebírána z výstupu opět "1"

Solární panely nejsou součástí měniče.

7 840,00 Kč
cena včetně DPH
Copyright © 2020 Luboš Prokop