SOLÁRNÍ DC OBĚHOVÉ ČERPADLO HS15-P

skladem

SOLÁRNÍ DC OBĚHOVÉ ČERPADLO HS15-P

Popis

DC bezkartáčový motor s vysokou energetickou účinností řízený mikroprocesorem, hladký rozběh při malém proudu, vhodné

pro provoz ze solárního panelu, odolný permanentní magnetický rotor oběžného kola na jemné keramické hřídeli, unikátní

magnetický pohon s velmi dlouhou životností 30 000 hodin, oběhové čerpadlo pro trvalý chod, bezúdržbové

Specifikace

Napájecí napětí

5-24 VDC, připojovací kabel 30 cm

Maximální průtok

20 L/min

Maximální výtlak

4,5 m s minimálním průtokem

Připojení

½"

Maximální tlak v systému

2 Bar

Maximální teplota kapaliny

+80C

Maximální teplota okolí

+60C

Krytí

IP68

Příkon

5W-28W dle napájecího napětí

Hluk

Max. 35 dB / 1m

Výkon čerpadla lze řídit napájecím DC napětím v rozsahu 5-24 VDC, při napájení solárním panelem se otáčky mění plynule dle

osvětlení

Napájení solárním panelem

Pro přímé napájení solárním panelem lze použít solární panely s výkonem 20-80 Wp max. 18Vmp. Se zvětšujícím výkonem

solárního panelu se lineárně zvyšuje doba provozu za den. Při ohřevu vody a východu slunce se začne ohřívat voda, FV panel

začne generovat elektřinu, čerpadlo se samo rozběhne. Je to velice jednoduché a spolehlivé řešení. Nejsou potřeba žádné

regulátory, termostaty a senzory.

Napájení DC záložním zdrojem

Nejjednodušší zálohování oběhového čerpadla při výpadku napájení. Při 12 V akumulátoru 20Ah je doba chodu až 15 hodin

Výkonová křivka

Výkonová křivka v závislosti na výtlačné výšce a průtoku – se zvyšující výtlačnou výškou klesá průtok až na minimum při

maximální výtlačné výšce

Oblast použití

Oběhová čerpadla topení

Podlahové vytápění

Solární aplikace, termosolární ohřev vody, ohřev vody v bazénu

Čerpání kapalin

Pro všeobecné použití při čerpání vody

Aplikace

Čerpadlo může být použit pro většinu aplikací jako oběhové čerpadlo bez připojení k elektrické síti. Vysoká účinnost umožňuje

připojení přímo na solární panel. Vyznačuje se díky svým malým rozměrům vysokou účinnost a extrémně nízkou spotřebou

energie. Dlouhá životnost díky použité technologie zajišťuje bezúdržbový a tichý provoz. Toto čerpadlo je ideální pro rodinné

domy, solární systémy nebo cirkulační čerpadla.

Soft start

Čerpadlo má měkký rozběh k odstranění vysokého proudu při startu. Když začne solární panel generovat energii, čerpadlo

začne automaticky hledat vhodnou polohu rotoru ke spuštění. Mikroprocesor čeká na vhodný okamžik pro spuštění čerpadla

s dostatkem energie.

Konstrukce čerpadla

Tělo čerpadla vysokoteplotní RYTON PPS

Připojení šroubení G ½´´

Speciální těsnící O kroužek VITON

Oběžné kolo vysokoteplotní RYTON PPS

Rotor keramický feritový magnet

Keramická hřídel oběžného kola

Rozměry čerpadla

Montáž

Při montáži nenamáhejte vstupní a výstupní šroubení, použijte flexi hadice, vždy použijte dva klíče. Dbejte na správné připojení

polarity červený vodič +, černý vodič - pól napájení. Změna polarity může poškodit elektroniku čerpadla. Před spuštěním

čerpadla zajistěte naplnění okruhu kapalinou a jeho odvzdušnění. Ujistěte se, že je napájecí napětí vhodné pro napájení

čerpadla. Čerpadlo obsahuje silný magnet. Nepoužívejte kapaliny, které by mohly obsahovat magnetické částice, může dojít

k zadření rotoru. Čerpadlo nesmí zmrznout naplněné kapalinou. Čerpadlo nesmí běžet nasucho!!!

Čerpadlo je určené pro horizontální a vertikální montáž. Vždy musí být namontováno dle obrázku. Ujistěte se, že je zpětný ventil

namontován ve správném směru. Po zapnutí může trvat několik minut, než se systém zbaví vzduchových bublin.

Řešení problémů

Čerpadlo běží přerušovaně, nebo vůbec

- závada v napájení, zkontrolujte napájecí napětí, případně napětí ze solárního panelu

- opačná polarita zničí elektroniku čerpadla !!!!!!!

- zanesený rotor čerpadla, vyčistěte rotor, čerpaná kapalina musí být čistá a nesmí obsahovat magnetické částice

Galerie se připravuje


1 340,00 Kč
cena včetně DPH
Copyright © 2020 Luboš Prokop