solární panel 10W-12V

skladem

Fotovoltaický panel vyrobený z polykrystalického křemíku. Duralový rám 17mm, krycí sklo.
Elektrické parametry:
Max.napětí naprázdno Voc=21,58V
Max.zkratový proud Isc=0,64A
Max.napětí přizátěži 10W: Vmp=1742V
Max.proud při 10W: Imp=0,57A
Pracovní teplota -45+85st.C
Rozměry:370×250×1­8mm.
Váha: 1,02Kg
Polykrystalický článek
Z menších krystalů křemíku se vyrobí substrát, který se slisuje do jednoho celku.
Kulatý ingot se potom řeže na tzv. wafery, které se oříznou na požadovanou velikost FV článku.
Pochopitelně touto technologií nelze docílit takové čistoty materiálu, jsou v něm viditelné přechody mezi krystaly.
Výhody polykrystalu
Nepatrně větší výtěžnost výroby z rozptýleného světla (nepříznivé světelné podmínky)

790,00 Kč
cena včetně DPH
Copyright © 2020 Luboš Prokop